Verhuren via de leegstandswet

Huur en verhuur op basis van de leegstandswet? Wanneer een woning te koop staat of op korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt, is het verhuren van de woning op basis van de leegstandswet gebruikelijk.

Hoe werkt de Leegstandswet?
De verhuurder sluit een tijdelijk huurcontract met de huurder. De verhuurder moet dan een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, dit kan gedaan worden bij de gemeente. Indien er een hypotheek rust op de woning dient u ook toestemming te vragen aan uw hypotheekverstrekker.

Wat zijn de beperkingen voor de huurder?
De tijdelijke huurder heeft geen recht op huurbescherming, vervangende huisvesting of de status als stadsvernieuwingskandidaat.

Waar moet men  aan voldoen om in aanmerking te komen voor tijdelijke verhuur?
De woonruimte komt in aanmerking voor de Leegstandswet als aan onderstaande voorwaarde wordt voldaan.
moet zijn woonruimte:
- In een gebouw;
- woning die te koop staat die nog nooit bewoond is geweest
- woning die te koop staat. Voorwaarde: in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maximaal 3 jaar geheel of gedeeltelijk verhuurd.

Hoelang kan ik gebruik maken van de vergunning?
Er zijn een aantal mogelijkheden met betrekking tot de lengte van de vergunning. Normaliter geeft de gemeente een vergunning voor maximaal 5 jaar.

Wat zijn de rechten voor de huurder en verhuurder?
De normale huurbeschermingsregels gelden niet wanneer de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandswet. Bij beëindiging van de huur heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Het is wel noodzakelijk dat de huurovereenkomst minimaal voor 6 maanden is overeengekomen. Langer kan dus ook. Hierna geldt er een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Wanneer de vergunning voor tijdelijke huur op grond van de Leegstandswet is verlopen stopt automatisch de huurovereenkomst.

Huurprijs bij tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet
De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Is een vergunning vóór 1 juli 2013 afgegeven? Dan blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning staat.