Parkstad

 Acht gemeenten, met in totaal 255.000 inwoners, werken binnen de Stadsregio Parkstad Limburg samen aan één duurzaam vitale regio. Omdat de regio kampt met een bevolkingsdaling is de urgentie hoog en de ambitie groot om de economie een stevige impuls te geven en de inwoners een duurzaam perspectief te bieden. De economische structuurversterking en de herstructurering staan hoog op de Parkstad agenda.
 
Op onze thema’s binnen het regioprogramma pakken we de uitdagingen op het niveau aan, waarop ze voornamelijk spelen: het regionale niveau. Naast bedrijven en instellingen in Parkstad zelf, zijn de provincie en de rijksoverheid daarbij belangrijke partners. Daarnaast biedt de internationaal centrale ligging Parkstad kansen die we samen met de Städteregion Aachen aangrijpen.
 
Gemeenschappelijke Regeling
 
In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) liggen de werkterreinen, de bestuurlijke organisatie en de financiering verankerd. De financiering van de uitvoering van de thema’s komt niet alleen uit de acht gemeenten van Parkstad maar ook van hogere overheden en derden (denk aan de woningcorporaties). In het langjarig investerings- of cofinancieringsfonds, Regiofonds, komen de eigen middelen samen met de bijdragen onze partners: Provincie, Rijk en Europa.
 
In de Gemeenschappelijke Regeling (GR), die officieel in het register van de plusregio’s in Nederland is vastgelegd, is ook de organisatie geregeld. Daarmee bedoelen we de samenwerking en de verhoudingen tussen het bureau Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeenten.
Parkstadgemeenten
Brunssum | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | Nuth | Onderbanken | Simpelveld | Voerendaal